Türk Vergi Hukukunda vergi denetim türü olarak yoklama ve elektronik yoklama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÜMRAN İZMİR

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ

Özet:

Vergi kamu harcamalarını karşılamak üzere kamu tüzel kişilerinin, toplumu oluşturan bireylerden doğrudan bir karşılık vaadi olmaksızın cebren tahsil ettiği nihai ve nakdi yükümlülüklerdir. ABSTRACT Tax is the final and compulsory financial charge imposed on individuals within a society by statutory bodies to finance public expenditures, without any promises as to its direct returns.