İnsanın kutsallaştırılması ve Kur’an-ı Kerim


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Beyza Yıldız

Danışman: MURAT SÜLÜN

Özet:

GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı : Beyza YILDIZ Anabilim Dalı : İlahiyat Bilim Dalı : Tefsir Tez Danışmanı : Doç. Dr. Murat SÜLÜN Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Aralık 2010 Anahtar Kelimeler : İlah, Kutsal, Tevhid İNSANIN KUTSALLAŞTIRILMASI VE KUR’AN-I KERİM Bütün din biçimlerinin özünü oluşturan kutsal, insanların inanç dünyasında önemli anlamlar ifade eden bir kavramdır. Kutsal; dokunulmaz, tartışılmaz, Tanrı’ya adanmış veya Tanrısal olandır. İnsanlar tarihin her döneminde çeşitli varlıkları kutsallaştırmıştır. Çalışmamızın konusu ise insanın kutsallaştırılmasıdır. Tezimizde Kur’an-ı Kerim’in “İnsanın Kutsallaştırılması” olgusunu nasıl ele aldığı tespit edilerek; bu noktadan hareketle Kur’an’ın varlıklar hiyerarşisinde insanı yerleştirdiği konum ortaya konuldu. Konunun bir başka boyutu olan; toplumda saygın konumda bulunan insanların aşırı yüceltilmesi durumuna ve günümüzdeki yansımalarına temas edildi. Ayrıca; bireyselliğin artması ve aşkın olanla irtibatı kopan insanın benliğini kutsaması süreci incelendi. Kur’an’ın sunduğu perspektife göre; -ne kadar yüksek özelliklere sahip olursa olsun- insanın, varoluşsal konum itibariyle kutsal kategorisinde değerlendirilemeyeceği ve mutlak anlamda kutsal olanın sadece Allah olduğu sonucuna ulaşıldı. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Beyza YILDIZ Field : Theology Discipline : Commentary (Tafsir) Supervisor : Associate Professor Murat SÜLÜN Degree Awarded and Date : Master - December 2010 Keywords : God, Sacred, Oneness ABSTRACT SACRALIZATION OF HUMAN AND HOLY QUR’AN Sacred, the essence of all religions, is very important concept for human being. Sacred is untouchable, indisputable and divine. Human being has been sanctified various things during history of the world. The topic of our study is “sacralization of human”. We examined how Holy Qur’an deals with the phenomenon of sacralization of human and revealed the position of human in the Qur’anic hierarchy of things. Then we touched on extremely exalting of eminent people in society in the past and today. In addition, we examined that human being sanctified own ego because of raising individualism and disconnection with the “transcendent”. We concluded that in Qur’anic perspective, human being can not be considered as “sacred” in respect of his/her existential position and absolute “sacred” is only Allah.