Deneysel sepsise bağlı gelişen çoklu organ yetmezliğinde enginar ekstresinin koruyucu ve tedavi edici etkinliği


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Pharmacy, Professional Pharmaceutical Sciences, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE EDA ACAR

Consultant: LEVENT KABASAKAL

Abstract:

Amaç: Çalışmanın amacı, sepsise bağlı gelişen organ yetmezliklerinde, enginar ekstresinin koruyucu ve tedavi edici etkinliğini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 3-4 aylık ve her iki cinsiyetteki hayvanlar 5 gruba (K, K+ T, S, T+ S ve S+ T) ayrılmış; 2 ve 5 günlük ilaç uygulamasının sonucunda, dekapitasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Dekapitasyon işlemi öncesinde ve dekapitasyondan sonra, bütün hayvanlar tartılmış ve vücut sıcaklıkları rektal termometre kullanılarak ölçülmüştür. Dekapitasyon sonrası kan ve doku (beyin, böbrek, karaciğer, ileum, akciğer) örnekleri alınmıştır. Serumda ALT, AST, kreatinin, IL-1β, IL-6, IL-10 TNF-α ve adiponektin (ADP) düzeyleri ve izole edilen dokularda da MPO, Kaspaz-3 ve NF-κB düzeyleri incelenmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler PRIZM 5 istatistik programı ile yapılmıştır. Sonuçlar: Deneysel sepsise bağlı gelişen çoklu organ yetmezliğinde, enginar ekstresi sitokin parametrelerinde ve apoptotik süreçte iyileşme sağlamıştır. ABSTRACT Aim: The purpose of the study is to analyze the protective and therapeutic activities of artichoke extract in experimental sepsis caused by multiple organ failure. Material and Method: In this study, both male and female; 3 or 4 month- aged animals were seperated as 5 groups (K, K+T, S, T+ S and S+ T) and decapitated after drug application during 2 and 5 days. Rectal body temperatures and body weights all measured before and after operation. With decapitation, blood and tissue (brain, kidney, liver, ileum, lungs) samples were collected. ALT, AST, kreatinin, IL-1β, IL-6, IL-10 TNF-α and adiponectin (ADP) grades were examined in the serum and MPO, Caspase-3 and NF-κB grades were examined in some of isolated tissues. Data was asessed with PRIZM 5 program. Results: In experimental sepsis caused by multiple organ failure, artichoke extract provided benefits in cytokine levels and apoptosis process.