Sosyal medyada çocuk hakları ihlali ve istismarı: instagram anneleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ayten Güngör

Danışman: SELMA ULUS

Özet:

Dijital devrim, toplumsal yaşamda önemli değişimler yaratarak insanoğlunun iletişim kurma yöntemlerine bir yenisini ekledi. Dünyayı değiştiren ve değişen dünyaya hızla ayak uyduran bu yeni iletişim platformunun adı “Sosyal Medya”. Sanallığın gerçekliğe hükmettiği bu platform, politikadan, ekonomiye, ticaretten, eğitime tüm sistemleri kendi ortamına taşıyarak, onları değişime zorlamıştır. Bu noktada dijitalleşen iletişim ağlarına dahil olmak isteyen yeni nesil anneler, anneliği sayısal dünyanın dokusuna dönüştürerek kendilerine yeni bir var olma alanı yaratmışlardır. Bu çalışmada, sosyal medya ortamlarında gerçekleşen çocuk istismarı ve hak ihlalleri üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede çocuk istismar ve ihmalinin tanımı ve biçimleri, dünyada ve Türkiye’de çocuk haklarına ilişkin hukuki düzenlemeler ve sosyal medya paylaşımlarının psikolojik boyutu ele alınmış; çocuk istismarı ve hak ihlallerinin sosyal medya üzerinden ne şekilde gerçekleştiği, pedofili ve sosyal medya paylaşımları arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Çalışma sonucu, çıkan bulgular ele alınarak genel bir değerlendirme yapılmış ve sosyal medyada çocuk hakları ihlali ve istismarının önüne geçilebilmesi için alınması gereken önlemler sıralanmıştır. -------------------- The digital revolution has added a new way of humankind’s communication methods by creating significant changes in social life. This new communication platform that changes the world and also rapidly keeps up with the changing world is called as “Social Media”. This platform, where virtuality dominates reality, has forced all systems, from politics to economy, commerce to education, to change by moving them to its own environment. At this point, new generation mothers who want to be included in digitalized communication networks have created a new existence for themselves by transforming motherhood into the fabric of digital world. This study focuses on child rights violation and abuse in social media. In this context, the definition and types of child abuse and neglect, and legal regulations on child rights in the world and in Turkey, and psychological dimensions of social media posts have been discussed; how child rights violations and abuse occurs on social media and the relationship between pedophilia and social media have been emphasized. A general evaluation has been made by examining the findings and the precautions to be taken in order to prevent child rights violations and abuse in social media have been listed.