Türk vergi sistemi açısından sermaye şirketlerinin birleşmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EMRAH UYSAL

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ

Özet:

Anahtar Kelimeler : Birleşme, Devralma, Kurumlar Vergisi, TÜRK VERGİ SİSTEMİ AÇISINDAN SERMAYE ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ Tezimin ilk bölümünde birleşme konusunu ekonomik açıdan ele aldım. Bu konuya öncelikle birleşmenin tanımını, nedenlerini ve şekillerini inceleyerek başladım. Ayrıca şirketleri birleşmeye iten nedenleri de bu bölümde açıkladım. Bölümün sonunda ise Türkiye’de şirket birleşmelerinden ve son yıllara ait istatistiki verilerden bahsettim. İkinci bölümde Türk vergi sistemi açısından birleşmeleri incelemek için birleşme müessesesini düzenleyen kanun Tük Ticaret Kanunu olduğundan ilk olarak TTK’ya göre şirket birleşmelerini inceledim. Bu bölümde ticaret hukuku açısından şirket birleşmelerini kanunda yapılan tanımdan hareketle, bu tanımdan çıkan ilkeleri ayrı ayrı ele aldım. T.T.K’ya göre birleşme türlerini, koşullarını, birleşme sözleşmesini inceledim. Konuyu ele alırken TTK tasarısında geçen maddelere de yer verdim. Üçüncü bölümde Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu başta olmak üzere Vergi kanunlarının birleşmeye bakış açılarındaki farkı anlatarak başladım. Daha sonra kurumlar vergisi Kanunu açısından konuyu detaylarına ayırarak inceledim. Ayrıca 5904 sayılı kanunla getirilen KOBİ birleşmelerine Sağlanan Teşvikleri de bu başlık altında inceledim. Daha sonraki bölümde de diğer vergi kanunları açısından birleşme müessesesini açıkladım. Dördüncü bölümde hangi tip birleşmeleri devir sayıldığını inceledim. Birleşmelerin devir olarak nitelendirilmesi için gereken şartları ayrı ayrı ele aldım. Devir halinde kurumların vergilendirme açısından neler yapması gerektiğini anlattım. Keywords : Merger, Acquisition, Take-over, Corporate Law ABSTRACT MERGERS OF CAPITAL COMPANIES IN TERMS OF TURKISH TAX SYSTEM I handle the subject economically. I began to analyze by examining the definition of the issue and the causes and forms of mergers. In addition, in this section, I explain the reason why companies merge. At the end of the section, I mentioned mergers and acquisition in Turkey and have included the statistical data. In the second part of my thesis, According to Turkish Trade Law I studied the mergers and take-over. I considered the principals of starting from definition in the law separately. I reviewed the forms and conditions of merger and agreement of merger in terms of Turkish Trade Law In the third part of my thesis, at the corporate tax law and tax law to the Turkish Trade Law, I reviewed the differences of the perspective about the tax laws. Then I reviewed the subject in detail by separating in terms of Corporate Law. In addition, in this section, I reviewed the incentives of the mergers of SME by introduced by Law No. 5904. In forth chapter, I’ve explained what types of mergers are described as a take-over. I reviewed the necessary conditions for mergers to be considered the take-over. I explained institutions should what to do