Nizame-i Hamse Minyatürlerindeki Okul Sahnelerinin Karşılaştırmalı Analizi


Tezin Türü: Sanatta Yeterlik

Tezin Yürütüldüğü Kurum:

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Taylan Uran

Danışman: Şehnaz Biçer