Üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarında yeterli çoğunluk algılanması (Quorum sensing)'nın belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: SEZGİ ŞENTÜRK

Danışman: AYŞEGÜL KARAHASAN