21. yüzyılda 3 boyutlu örme heykeller ve heykelsi örme çalışmalar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nilhan Değirmenci

Danışman: MİNE BİRET TAVMAN ERTUĞRUL

Özet:

İnsanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkan ve gelişen tekstil, ilerleyen yüzyıllar ile değişime uğramış ve anlamını var olan yaşamın ötesine taşımıştır. Tekstilin bir dalı olan örme için bu gelişim, farklı kültürler ve teknolojiler ile gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilmiş olan tez çalışması, örmenin sanat olarak ihtiyaçtan öteye geçmesi ve kendisini yeniden anlamlandırma sürecini, heykel sanatı ile sahip olduğu değişmez bütünlüğü tanımlarken ortaya konan çalışmalarla örmenin heykel yönünü açıklayan giriş, sanatın başlangıç tarihi, sanatın tanımı, tekstilin tarihi ve tekstil sanatının gelişimi, tekstil sanatında kullanılan yöntemler, tekstilin sanat bağlamında heykelleşme süreci ve 21.yüzyıl sanatından üç boyutlu heykelsi örme çalışmalar ve örme heykellerin üretimlerinde kullanılan malzemeler başlıklı bölümlerden oluşmaktadır. Birinci bölümde amaç ve alanları açıklamasının ardından sanat hakkında genel ağırlıklı bilgiler, sanatın başlangıcından itibaren günümüze kadar olan süreçte dönüşümü, etkileri, sanatçı ve yazarların düşünceleri ile birlikte verilmektedir. İkinci bölümde, sanat ve sanatın tanımının yapılmasının ardından sanata dair temel bilgiler genel olarak aktarılmıştır. Üçüncü bölümde, heykel sanatının gelişimi, tekstilin tarihi ve tekstil sanatının gelişimi, tekstil sanatında kullanılan üretim yöntemleri ve örmenin genel tarihi, örmenin tanımı ve örme kumaş yapı türlerine değinilmiştir. Heykel ve örme sanatları üzerine olan bu bölümde, heykelin sanat olarak önemi ve zaman içerisindeki dönüşümü, tekstilin temel sanat dallarından biri olarak önemi, ortaya çıkış süreci ve ilk var oluşundan günümüze kadar olan tarihi gelişimi, tekstilde kullanılan yöntemlere dair bilgiler verilmektedir. Dördüncü bölümde, tekstilin heykel sanatı ile olan ilişkisi, değişimi ve ilerlemesi anlatılırken, heykel sanatı bağlamında yaşadığı süreç ve ilerleme, örmenin sanatta sahip olduğu yer ve heykel sanatı olarak örmeye dair bilgiler verilmektedir. Beşinci bölümde, tezin ana konusu olan üç boyutlu heykelsi örme çalışmalar ve örme heykeller üretilirken kullanılan malzemelerden söz edilerek, heykel sanatı kapsamında örmenin sahip olduğu etki ve duruş sanatçıların eserleri ile kullanmayı tercih ettikleri malzemelerden bahsedilerek genel bilgilerle desteklenmiştir. Son bölüm olan altıncı bölümde, Türkiye’de örme sanatının oluşumuna ve gelişimine dair süreç açıklanmış, gerçekleştirilmiş olan örme sergileri hakkında bilgiler verilmiş, Türkiye’den örme sanatçılarının ve diğer sanatçıların 3 boyutlu çalışmalarından bazı örneklere yer verilerek desteklenmiştir. Tezde yer alan bazı sanatçıların çalışmalarından örnekler seçilerek tablo oluşturulmuş, karşılaştırma yapılmış ve kişisel bir değerlendirme yazılmış, tezin konusuna dair sonuç yazısı ile kapsamlı bir açıklama yapılmış,listelere, eklere ve kaynaklara yer verilmiştir. -------------------- Emerged from human history and still improving along side with the begining of human history, textile had been alternated and constituted a meaning beyond life itself with every different century. For knitting art, one of the important branches of textile, this process happened with different cultures and technologies. This thesis is composed of an introduction and subsequent chapters titled beginning of art, history of art, description of art, history and development of sculpture, history and development of textile, textile methods, place of knitting in art, sculptural journey of textile and knitting through sculpture art, which are examined in the framework of the transcended meaning sur past the neeed, and stable connections with sculpture by means of 3 dimensional knitted works. The introduction describes the content and outline of the thesis. In the first chapter, following a general emphasis of art, the beginnings of art and its transformation by the virtue of the centuries with progression as well as artists’ views on art are defined. In the second chapter, In the second part, after the definition of art and art, basic information about art is given in general. In the third chapte, the history and development of the art of sculpture, the history of textile and the development of textile art, the production methods used in textile art, the general history of the knitting, the definition of the knitting and the types of knitted fabric structures are mentioned. In the this section, the importance of sculpture as an art and its transformation over time, the importance of textile as one of the basic art branches, its emergence process and historical development from first existence to present, and informations about the methods used in textile are given. In the fourth chapter, while explaining the relationship, change and progress of textile; the process and progress in the context of sculpture, information about knitting as a part of the art and sculpture art are given. In the fifth chapter, the main subject of the thesis, mentioned the production of materials used in 3-dimensional sculptural knitting works and knitted sculptures, the effect and the stance of the knitting within the scope of sculpture art are supported by the works of artists and the materials they used. In the sixth chapter, formation and development of knitting art in Turkey explained, general information given about the knitting exhibitions and supported with the knitting and other artists’ 3d knitted works. Some of the artists’, which are the part of the thesis subject, works picked, put in a generated table and made a comparison with eachother from a personal perspective and written a evaluation essay about the works. Lists, an extensive explanation and the resources were given with the conclusion letter on the subject of the thesis.