Toz metalurjisi ile üretilen,bağlı grafitli demir parçalarda kullanılan,farklı demir tozu cinslerinin parçalardaki mekanik özelliklere etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1999

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Servet Bülent Yılmaz

Danışman: SERDAR SALMAN

Özet:

Bu çalışmada, Höganas firmasında üretilen PASC30, PASC45, PASC60 demir tozlarından Toz Metalürjisi (T/M) yöntemiyle üretilen malzemelerin mekanik özellikleri araştırılmıştır. Demir tozlarına yine Höganas firması tarafından üretilen toz grafit (UF4) ağırlıkça %0,5 ve %0,8 oranında katılmış ve karışım homojenliği sağlanmıştır. Bu karışımlardan alınan çeşitli örnekler hazırlanan çelik kalıplar içinde 1050 Mpa basınçta preslenmiştir. Böylece oluşturulan biriketler 1200ºC sıcaklıkta kontrol atmosferli fırında 30 dk. süre ile sinterlenmişlerdir. Katılan grafit presleme sırasında katı yağlayıcı olarak çalışmış ve sürtünmeyi azaltarak tozların sıkıştırılabilirliğini arttırmıştır. Sinterleme işlemi grafitin bir kısmını yakmış ve geriye kalan kısmını demir kafesine sokarak perlitik yapılı bir çeliğin oluşmasını sağlamıştır. 1050 Mpa basınçta hazırlanan biriketlerin ham olarak ve sinterlendikten sonra teorik yoğunlukları hesaplanmış ve mikroyapıları tespit edilmiştir. NAME: THE EFFECT OF THE MECHANICAL PROPERTIES' THE ADDED GRAPHITE IRON PARTS OF DIFFERENT TYPES IRON POWDER WHICH IS MANUFACTURED WITH POWDER METALLURGY PROCESS In this study, mechanical properties of Powder Metallurgy materials prepared from iron powders with PASC 30, PASC 60 that produced in Höganas Company were investigated. %0,5 and %0,8 weight percent graphite powder (UF4), that was produced by Höganas Company, was added to the iron powders and the mixture was thoroughly blended. From this mixture different sauples were compacted at pressure of 1050 MPa. Later, compact were sintered at 1200ºC in a controlled atmosphere furnace for 30 minutes. Added graphite worked as solid lubricant during pressing and reduced friction iron powders thus improved compressibility. Later, part of the graphite was diffused into iron during sintering and produced a pearlitic steel. Theoretical densities and microstructures of compacts pressed at pressure 1050 MPa. were recorded in green condition and as sintered.