Telif Haklarının Vergilendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MÜZEYYEN BEYZA CANGÜVEN

Danışman: Funda Tunçel

Özet:

Telif hakları, her türlü edebi eser, sinema eseri, musiki eser, güzel sanat eseri ile bilgisayar programları üzerindeki mali ve manevi hakları ifade etmektedir. Telif haklarına ilişkin yasal düzenlemeler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’unda yer almaktadır. Telif haklarının vergilendirilmesine ilişkin yasal düzenlemeler ise tek bir kanunda yer almamaktadır. Telif haklarının vergilendirilmesi konusunda fikir sahibi olabilmek için, vergi mevzuatımızda yer alan pek çok kanun incelenmek zorundadır. Gelir Vergisi Kanun’u, bu hakların vergilendirilmesine ilişkin içerdiği istisna hükmü ile bu yasal düzenlemeler içinde ayrı bir öneme sahiptir. Diğer kanunlar bakımından ise bu hakların vergilendirilmesine dair özel bir düzenleme yer almamaktadır. Bu kanunlar bakımından gayrimaddi hakların vergilendirilmesine ilişkin genel hükümler telif hakları bakımından da geçerli olmaktadır. -------------------- Copyrights express the financial and moral rights overall kinds of literary works, films, musical works, fine art and computer programs. Legal regulations regarding copyright are included in the Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works. The legal regulations regarding the taxation of copyright are not included in a single law. In order to have insight about the taxation of copyright, many laws in our tax legislation have to be examined. The Income Tax Law contains an exception provision for the taxation of these rights. Therefore, it has a special importance within the legal regulations. As for other laws, there is no specific regulation on the taxation of these rights. The general provisions regarding the taxation of incorporeal rights under these laws also apply to copyrights.