Perception of Europe in the Turkish press


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Alzbeta Borikova

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

Türk Gazetelerinde Avrupa Algısı Bu tezde günümüzdeki Türk basınında yaratılan Avrupa imajını araştırdık. 13 aylık bir süreç boyunca takip ettiğimiz gazetelerde (Yeni Akit, Yeni Şafak, Sözcü, Vatan, Hürriyet, Cumhuriyet, Radikal ve Ortadoğu) yayınlanan tüm Avrupa konulu haberleri inceleyip, haber sunumlarındaki genel eğilimler ve farklılıkları belirlemeye çalıştık. Hem basının en çok ortaya çıkardığı, hem de Türkiye'nin Avrupa algısını anlamakta yardımcı olabilecek konular üzerine yoğunlaşmaya karar verdik. Araştırmamızda Avrupa'daki İslamofobik saldırılar, Türklere karşı ayrımcılık, aşırı sağ'ın yükselişi, İslam'ın Avrupa'ya yayılması, ekonomik kriz, Avrupa Birliği, Avrupa dış siyaseti ve Avrupa'nın örnek olarak kullanılması başlıklı konuları ayrıntılı şekilde analiz ettik. Tezin amacı, Türkiye'nin kendini Avrupa'dan tamamen ayrı mı yoksa Avrupa'nın bir parçası olarak mı görüyor olmasını incelemektir. Türk basını tarafından ne ölçüde Avrupalı 'öteki' yaratıldığı ve bu yaratılan 'ötekinin' özelliklerinin neler olduğuna dair sorulara cevap bulmaya çalıştık. ABSTRACT PERCEPTION OF EUROPE IN THE TURKISH PRESS In this thesis we explored the images of Europe that are created in the Turkish press at the present day. During a period of 13 months we studied the coverage of Europe in 8 different Turkish newspapers (Yeni Akit, Yeni Şafak, Sözcü, Vatan, Hürriyet, Cumhuriyet, Radikal and Ortadoğu), and tried to recognise the general tendencies, as well as the main divergences in the representation of the continent. We decided to focus on the topics that appear the most in the press and at the same time are likely to reveal Turkey´s perception of Europe. In eight sections, we offer a detailed analysis of the coverage of Islamophobic attacks, the discrimination felt by Turks in European countries, the increasing power of European extreme right, the rise of Islam in Europe, the economic crisis, the European Union, the European foreign policy and Europe used as an example. The aim of this thesis was to find out whether Turkey differentiates itself from Europe or rather consider itself as a part of the European continent. We were interested to discover to what extent an European “other” is created in the Turkish press and what are its properties.