Aile içi iletişim çatışmalarının temel atıf hatası bağlamında değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: NERMİN AKGÜN KANDEMİR

Supervisor: Emel Yılmaz

Abstract:

İletişim sürecinde çeşitli çatışmaların yaşanması normaldir. Önemli olan çatışmayı yönetmek ve çözebilmektir. Çatışmanın doğru yönetilmesi ise tarafların birbirlerini doğru anlamalarından geçmektedir. Aile içi iletişim sürecinde aile üyeleri birbirlerini doğru anladıklarında olası çatışmaları yönetebilmeleri ve çözebilmeleri mümkün olmaktadır. Temel atıf hatası kısaca karşıdaki kişinin davranışlarını gözlemlerken onun bu davranışlarının nedenlerine ilişkin çıkarım yapıldığında durumsal etmenlerin rolünü küçümseme kişisel faktörlerin rolünü ise abartma eğilimidir. Bu nedenle aile içi iletişim süreçlerindeki yaşanan iletişim çatışmaları sırasında üyelerin birbirlerinin davranışlarını anlamlandırırken temel atıf hatası yapıp yapmadıklarının araştırıldığı bu çalışmada ilk bölümünde aile, aile içi iletişim, kişilerarası iletişim ve temel atıf hatası konuları kavramsal boyutta açıklanmıştır. İkinci bölümde ailede kişilerarasında yaşanan iletişim çatışmaları ve atıf hataları ile ilgili kavramsal açıklamalar yapılmıştır. Üçüncü bölümde aile içi iletişim çatışmaları yaşayan ailelerle derinlemesine görüşmeler sonucu elde edilen veriler fenomenolojik analiz yöntemi ile analiz edilmiş, aile bireylerinin anlatımlarındaki çatışma hikâyeleri ve bu hikâyelerdeki tarafların çatışma sırasındaki tutumları ile çatışma türleri tespit edilip anlatıcıların ifadelerindeki atıflar yakalanmaya çalışılmıştır. Çatışma sırasındaki atıfların içsel mi dışsal mı olduğu analiz edilmiştir. Bu noktadan yola çıkılarak temel atıf hatası yapıp yapmadıkları irdelenmiştir. -------------------- It is normal to experience various conflicts in the communication process.The important thing is to manage and resolve the conflict. The correct management of the conflict is the understanding of each other correctly.When family members understand each other correctly, it is possible to manage and resolve potential conflicts during the family communication process. Briefly, the fundemantal attributions error is the tendency to underestimate the role of situational factors and to overestimate the role of personal factors when inferring the causes of those behaviors while observing the behavior of the other person.Therefore, in the first part of this study, whether the members make basic citation errors while making sense of each other's behaviors during communication conflicts in the family communication processes, family, family communication, interpersonal communication and fundemantal attributions error issues are explained conceptually. In the second part, conceptual explanations about communication conflicts in the family and attributions error are given. In the third part, the data obtained through in-depth interviews with families living in family communication conflicts are analyzed with phenomenological data analysis, the stories of conflict in the narratives of the family members and the attitudes of the parties in these stories during the conflict and the types of the conflicts are tried to be captured. Attribution errors are analyzed whether they are internal or external during the conflict. From this point, it is examined whether they make a fundamental attributions error or not.