Aracı kurumlarda kurumsal yönetim ilkelerinin kurum içi hile ve yolsuzluklarla mücadeledeki rolü ve Türkiye'deki uygulamanın değerlendirilmesi


Öğrenci: TENZİLE ÇAKICI

Danışman: NEJAT BOZKURT