KURUMSAL İLETİŞİMDE TEKNİK BİR YÖNTEM OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: BURCU ÖZEFE

Supervisor: Emel Yılmaz

Abstract:

Küreselleşen dünyada, kuruluşlar kurumsal iletişim faaliyetlerinin gücüyle rakiplerinden farklılaşarak, ön plana çıkmayı hedeflemektedir. Kuruluşların kurumsal iletişim çalışmaları kapsamında, hedef kitleleriyle iletişim yönetimini sağlamak üzere halkla ilişkiler çabaları geliştirilmektedir. Bu faaliyetler kapsamında, halkla ilişkiler yazarlığı, kuruluşların hedef kitlelerine yazılı iletişim yoluyla ifade edilmesinde önem kazanmaktadır. Bu nedenle halkla ilşkiler yazarlığında mesaj oluşturma işi, kuruluşların iletişim stretejilerini ve planlamalarını yasıtacak nitelikte yazma gerekliliğini doğurmaktadır. Bu çalışma özetle, halkla ilişkiler metinleri yazan iletişimcilerin, halkla ilişkiler yazarlığını teknik bir kurumsal iletişim yöntemi olarak icrâ etmeleri gerekliliğini savunmaktadır. Bu anlamda, belirli yazım teknikleri çerçevesinde uygulanan halkla ilişkiler yazarlığının öğrenilebilir bir beceri olduğu literatür taraması desteğiyle açıklanmıştır. Araştırma kapsamında, yedi farklı türde halkla ilişkiler metinleri taranmıştır. Örneklemin teknik mesaj yazım unsurlarına uygunluğunu ölçmek açısından, örneklem metinleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. -------------------- Corporates aim to be different from competitors in order to come into prominence at the globalizing world with the power of corporate communication activities. Public relations are being developed in the context of providing communication management with target groups within the content of corporate communication activities of organization. Within these activities, public relations writing is important in expressing the target audience of organizations through written communication. For this reason, creating a message in public relations writing requires the necessity of writing communication strategies and plans of corporates. As a summarize, this study defends the necessity that public relations practitioners who write for public relations for corporate communication should write public relations writing as a technical method. In this sense, it is explained by the support of literature references that public relations writing is a skill which can be learned and be applied within the framework of writing techniques. Seven different types of public relations writing texts are scanned within the research. Sampling texts were analyzed by content analysis method in order to measure compatibility with techniqual message writing.