Algılanan anne baba tutumlarının ergenlerin iletişim becerilerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: NAZLI KORAP

Supervisor: Emel Yılmaz

Abstract:

ALGILANAN ANNE BABA TUTUMLARININ ERGENLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ Kişinin başarılı ve mutlu bir yaşam sürmesine yardımcı olan iletişim becerilerinin temeli aile içinde atılır ve anne baba tutumlarıyla şekillenir. Özellikle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik sürecinde ana-babanın gösterdiği tutum gencin gelişimde yaşam boyu devam eden büyük etkiler bırakmaktadır. Bu çalışmada algılanan anne baba tutumlarının ve diğer bazı ailesel değişkenlerin ergenlerin iletişim becerilerine olan etkisi incelenmektedir. Araştırma grubu İstanbul ili Anadolu Yakasındaki okullarda öğrenim gören 12-18 yaş arası 164 kız ve 135 erkek olmak üzere toplam 299 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırmada veri toplamak için; Demografik Bilgi Formu, Anne-Baba Tutum Ölçeği (Eldeleklioğlu, 1993) ve İletişim Becerileri Envanteri (Ersanlı ve Balcı 1998) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 13.0 programında istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin analizlerine ilişkin sonuçlar olası nedenleriyle açıklanmış ve ileride yapılacak araştırmalar için önerileri getirilmiştir. ABSTRACT THE EFFECT OF THE PERCEIVED PARENTAL ATTITUDES ON THE COMMUNICATION SKILLS OF ADOLENCES Family environment and parents' approach and attitudes are fundamental in shaping individuals' communications skills, which help the individuals lead happy and successful lives. Parents' attitudes, especially during adolescence, have long-lasting impacts on young individuals' personal development. This study focuses on the impacts of perceived parental attitudes and some familial factors on individuals' communication skills. The study sample consists of 299 students (female: 164, male: 135) between the ages of 12-18, all residing on the Anatolian side of Istanbul. For data collection, personal information form, Parents-Attitudes Test (Eldeleklioğlu, 1993, and Communication Skills Inventory (Ersanlı ve Balcı 1998) have been used. SSPS 13.0 has been used for the statistical analysis of the data. The results of the study are explained, reasons for getting such results are discussed and some recommendations for future studies are offered.