Tüketici Hukuku bakımından ayıplı ifa çerçevesinde bayi ve servisin sorumluluğu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: CANAN DOKUTAN

Danışman: FARUK ACAR