Stefan Zweig'ın "Yeremya" ve "Gömülü Şamdan" Eserlerinde Yahudi Kimliğinin Değişimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Almanca

Öğrenci: FİRDEVS GÖK

Danışman: Leyla Coşan