Türkiye'de Kur'an ve tefsir araştırmaları; 1960-1971


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEHMET KARA

Danışman: ABDULAZİZ HATİP

Özet:

TÜRKİYE’DE KUR’AN ve TEFSİR ARAŞTIRMALARI (1960-1971) Kur’ân-ı Kerîm, evrensel mesajları ile tüm insanlara hitap eden ilahî bir kitaptır ve hak kitapların sonuncusudur. Kur’an’ın içerdiği bu mesajların doğru anlaşılması, müslümanlar için önemli bir meseledir. Bu maksatla çeşitli dillerde Kur’an eksenli konularda çok sayıda eser telif edilmiştir. Türkler de Cumhuriyet öncesi ve sonrasında Kur’an alanında birçok çalışmaya imza atmışlardır. Türkiye’nin en eski İlahiyat fakültelerinden birisinde yüksek lisans tezi yapan bir araştırmacı olarak biz de Türkiye’de telif edilmiş Kur’an eksenli çalışmaları tespit edip tanıtmak istedik. Ancak çok geniş bir zaman dilimini içermesi, 1923-1950 yılları arasının İsmail Yıldız tarafından halen çalışılmakta olması ve 1950-1960 arasının da Bekir Dağcı tarafından çalışılmış olması nedeniyle sadece 1960-1971 yılları arasını araştırmayı uygun gördük. Söz konusu dönemde yapılmış Kur’an eksenli çalışmaları tespit ve tasnif edip içerikleri hakkında kısaca bilgi verdik. Belgesel gözlem metodunu kullandığımız araştırmamızda; öncelikle Kur’an’ın meâli ve tefsiri şeklinde telif edilmiş eserleri tanıttık. Kur’an konuları ve kavramları, Kur’an ilimleri, tefsir tarihi ve usûlü vb. alanlarda yazılmış eserler hakkında bilgi verdik. Özellikle dinî konuları ihtiva eden önemli gördüğümüz bazı dergileri taradık ve araştırmamızı ilgilendiren makaleleri tespit ettik. Daha sonra İlahiyat fakültelerinde yapılmış Kur’an ve tefsir ile ilgili tezleri inceledik ve içerikleri hakkında bilgi verdik. Anahtar Kelimeler: Kur’an, tefsir, meal ABSTRACT THE RESEARCHES ABOUT QUR’AN AND ITS EXEGESIS IN TURKEY (1960-1971) Last of the holly books, The Holly Qur’an is a divine book with universal messages that addresses to all people. Understanding correctly the messages contained in the Qur’an, is an important matter for Muslims. For this purpose, many Qur’an related works has been published in various languages. Turkish people as well, have completed many works in the area of Qur’an before and after the establishment of Turkish Republic. We, as the reasearchers doing our master thesis in the one of the oldest Faculty of Theology in Turkey, desired to identify and present Qur’an related works created in Turkey. However due to its long historical extend, ongoing reasearch by Ismail Yıldız for the years between 1923-1950 and completed research by Bekir Dagci for the years between 1950-1960, we considered appropriate studying the years of 1960-1971 only. We begin with intruducing the works reffered as the “tafsir” and translation of Qur’an by using the method of documentary observations in our research. We presented information about the works in the field of plots and notions of Qur’an, disciplines of Qur’an and explanation history and method. We scanned some journals especially the ones including religious topics that we see important and identified journals related to our work. Later on, we studied theses regarding Qur’an and its tafsirs, that has been completed in other faculties of Theology and gave informatin regarding their contents. Key Words: The Holly Qur’an, Theology, Quranic Exegesis