Kendini Temizleme Özelliği Olan Malzeme Yüzeylerinin Ürün Tasarımında Kullanım Alanları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYŞE SEÇİL DERELİ İLGİNLİ

Danışman: Hale Gezer