Türkiye'de yeni iletişim ortamları, aktörler ve bilginin toplumsal kökenleri: Cüneyt Özdemir örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SÜMRAN SAVAŞ

Danışman: GÖKSEL AYMAZ

Özet:

TÜRKİYE’DE YENİ İLETİŞİM ORTAMLARI, AKTÖRLER VE BİLGİNİN TOPLUMSAL KÖKENLERİ: CÜNEYT ÖZDEMİR ÖRNEĞİ Bilgi sosyolojisine göre toplumsal gerçeklik hakkındaki bilgilerimiz bulunduğumuz toplum yapısı ve tarihsel koşullardan ayrı tutulamaz. Bugünün toplum yapısında ve özellikle Türkiye’de teknolojiye yapılan vurgu toplumu belirleyen en önemli faktörlerden birisi haline gelmiştir. Bu vurgu habercilikte de kendini göstermektedir. Bu açıdan öznel haber değerlerini benimsemiş, kentli yeni orta sınıf ve “teknolojik iyimserlik” gösteren aktörlerin yeni medya ortamları aracılığıyla aktardıkları enformasyon, yeni bir habercilik türünü gündeme getirmektedir. ABSTRACT NEW MEDIA, SOCIAL ACTORS AND SOCIAL ORIGINS OF INFORMATION IN TURKEY FOR EXAMPLE: CÜNEYT ÖZDEMİR According to information sociology, our knowledge on social reality cannot be separated from social structure or historical circumstances we are situated in. Regarding today’s Turkey, emphasis on technology has been one of the most important drivers in determining social structure. Technology being the milestone in social structure, it surely has its effects on news/ reporting as well. Due to this factor, the new urban middle class has adopted the term “subjective reporting” and a new reporting genre have been created by reporters following the “technologic optimism” in new media areas.