Türkiye'de yeni iletişim ortamları, aktörler ve bilginin toplumsal kökenleri: Cüneyt Özdemir örneği


Öğrenci: SÜMRAN SAVAŞ

Danışman: GÖKSEL AYMAZ