Öğretmen ve öğrencilerin "Kanıt temelli tarih öğretimi"ne ilişkin görüşleri: Bir durum saptaması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: AYŞE YETİŞ

Danışman: YÜCEL KABAPINAR