Alternatif finans yöntemlerinden barter sistemi ve sisteme taraf olan şirketlerde muhasebe düzeni


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Aytuğ Kanar

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Barter , bir işletmenin satın aldığı mal ya da hizmetin bedelini kendi ürettiği ya da sahibi olduğu mal ya da hizmetle ödemesidir. Mal alımı ve satımı sırasında paranın değişim aracı görevi yerine ikame edilen barter sistemi , piyasalarda finansal dalgalanmaların yol açtığı parasal durgunluğa alternatif olabilecek en kullanışlı finansman tekniğidir. Barter değişim sisteminde , nakit kullanılmak yerine sistemin diğer üyelerine satılan mal ve hizmetlerden kazanılan krediler kullanılmaktadır. Pazar ve sektör kısıtlaması olmaksızın her ticari işletmenin sisteme üye olma hakkı bulunmaktadır. Sistemin ihtiyaçların karşılanmasında ve satışlarda sunduğu avantajları gibi dezavantajlarıda bulunmaktadır. Barter sisteminin Türk Hukuku içinde tanımı ve kendisine ait kanunları ile işleyişinin sınırlarının bulunmaması , mal alımı veya satımı yapan firmaları sisteme olan güvenlerini etkilemektedir. Barter sisteminde Barter Şirketi ve Üyeler olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Sistem içinde gerçekleşen alım - satım ve bu alım - satım işlemlerinin neticesinde doğabilecek tüm muhasebesel kaydi işlemler barter muhasebe sistemi içinde tanımlanarak anlatılmaktadır. Mali piyasaların yaşadığı para durgunluğunun diğer piyasalara ekonomik durgunluk olarak yansımasına çare olarak gözüken Barter sistemine gereken önemin verilerek , gelişimi teşvik edilerek gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. BARTER SYSTEM AS AN ALTERNATIVE FINANCE METHOD AND THE ACCOUNTANCY ORDER OF THE MEMBER COMPANIES OF THIS SYSTEM: Paying the cost of goods or services bought by a company by giving goods or services that are owned by the buyer company is called "barter". Barter System, which can be used as a substitute of money when buying or selling goods, is the most useful alternative financial method to the monetary stagnation caused by financial waves. In this system, credits gained from the other partners of the system are used instead of cash. Without market and sector limitations, any commercial company has a right to take a part in this system. Together with its advantages on sales and on satisfying needs, Barter System also has some disadvantages. Its definition in Turkish Law and the boundaries in application put by strict rules decrease the reliance of firms that sell and buy goods. In Barter System, there are two parts: Barter Firm and Members. All of the buying-selling activities and accounting records that arise from these buying-selling activities are explained with their definitions in barter accountancy order. Monetary stagnation experienced by financial markets brings economic stagnation. Development of barter system, which seems as a good solution to monetary stagnation, must be encouraged by attaching more importance to it.