Yüksek yargı organlarınca esas alınan ölçütler ve Belediye Kanunu'nun temel müesseseleri ışığında belediye idareleri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: İDRİS BERBER

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ