Türkiye’de siyasi partilerin yerelleşme politikaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Kamil Gökmen

Danışman: NAİL YILMAZ

Özet:

Siyasi partiler iktidara geldiklerinde nasıl bir politika izleyeceklerini parti programları ile açıklamaktadırlar. Tezimizde siyasi partilerin yerelleşme politikalarının neler olduğu parti programındaki beyanları dikkate alınarak incelenmiştir. Bu inceleme parti programdaki ifadelerle sınırlı kalmayıp, sahada izledikleri politikaların parti programlarındaki beyanlarıyla uyumlu olup olmadıkları da karşılaştırılmıştır. 2002 ile 2015 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil imkânı bulan partilerin programları incelenmiştir. Yerelleşme politikaları yerel yönetimlerin gelişimi ile yakından ilgilidir. Bu nedenle tezin ilk bölümünde yerel yönetimler ile ilgili kavramlara değinildikten sonra Osmanlı’da başlayan yerel yönetim çalışmaları ve Cumhuriyet dönemi yerel yönetim yapısı hakkında bilgi verilmiştir. 1984 yılındaki yerel seçimlerden zaferle çıkan aynı zamanda iktidarda olan Anavatan Partisi’nin yerelleşmeyi destekleyen politikaları ile yükselişe geçen yerel yönetimler, Refah Partisi adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmasıyla zirve dönemini yaşamıştır. Erdoğan’ın hem projeci belediyecilik hem de sosyal belediyeciliği ahenk ile yürütmesi neticesinde belediye hizmetleri halkta büyük bir teveccüh bulmuştur. Bu teveccüh 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisinin tek başına iktidar olmasını sağlamıştır. Ak Parti’nin kesintisiz iktidar olduğu 2002 ile 2014 yıllarında yerel yönetimler ile ilgili önemli kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler esnasında iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile muhalefette olan Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi’nin takındıkları tavrın siyasi parti programlarında beyan ettikleri yerelleşme politikaları ile uyumlu olup olmadıkları incelenerek sonuç ve değerlendirmeye yapılmıştır. -------------------- Political parties Define what they will do when they come to power via political programs in this thesis I will be looking at what the decentralization policies of these political party programs are This research will not only be looking at what the policies are but will also look at what the implementation of these policies are in the field by these political parties and their relevant municipalities decentralization is important from a political perspective thus I have decided to look at political parties that have found a place in the Turkish Grand National Assembly between the years 2002 and 2015. Decentralization policies are closely related to the development of local governments. For this reason, in the first part of the thesis, after the concepts related to local governments are mentioned, local government formation starting during the Ottoman Empire and local government structures of the Republican period are given. The local governments, which emerged with the victory of the local elections in 1984 and the policies of the Motherland Party (Anavatan Partisi) , which was also in power, in support of decentrilization, experienced a peak period when Recep Tayyip Erdoğan, the candidate of the Welfare Party (Refah Partisi), became the Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality. As a result of Erdogan's harmonious execution of both successful municipal infrastructure projects and social policies in the municipality, the municipality received great appreciation for the public services. This favor has made the Justice and Development Party (AK Parti) established by Recep Tayyip Erdoğan in 2002, the ruling Party in its first election. Between 2002 and 2014, when the Ak Party was in power without interruption, legal arrangements were made on local governments and numerous regulations were made. During these arrangements, whether the attitude of the ruling party, the Justice and Development Party and the opposition Republican People's Party, the Nationalist Movement Party and the Democratic Party of Peoples, is compatible with the localization policies declared in the political party programs, the results and evaluations are made.