Sanal organizasyonların muhasebesi ve denetimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BETÜL BOZ

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi işletmelerde de yeni organizasyon yapılarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Başlıca yeni organizasyon yapıları şebeke organizasyon ve sanal organizasyonlardır. Giderek küreselleşen ve birbirine bağımlı hale gelen işletmeler organizasyondaki tüm faaliyetleri (üretim-pazarlama-finansman-insan kaynakları-arge-halkla ilişkiler) sanal ortamda gerçekleştirmeye başlamışlardır. İnternet kullanımının artması, şebekeleşme ve birbirine bağlılık, esneklik ihtiyacı, sanal olarak pazarlanabilen bilgi tabanlı ürünlerin/hizmetlerin ortaya çıkması pazarların ve kaynakların küreselleşmesi değişen rekabet koşulları sanal organizasyonların oluşturulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Özellikle uluslararası şirketlerde görülen ve de tercih edilen sanal organizasyonlar lokasyondan bağımsız takımları, birimleri ya da bölümleri temsil etmektedir. Üyeleri farklı ülkelerde çalışan kişilerden oluşan bu takımlar tele-konferans ile toplantı yapmakta, anlık konuları şirket içi sohbet (chat) programları ile konuşmakta ve cevap almakta, bilgileri e-mail ya da merkezi veritabanları aracılığıyla paylaşmaktadırlar. Finansal açıdan bakıldığında ise çalışma şartları ve maliyetleri daha yüksek olan ülkelere nazaran personel maliyeti düşük olan ülkelerde yoğunlaşarak genel maliyetlerini düşürüp aynı performansı yakalayabilmektedirler. Bu tez çalışmasında, yeni organizasyon yapılarından biri olan sanal organizasyon ele alınarak, sanal organizasyonlarda elektronik ticaretin kullanılması, sanal organizasyonların muhasebesi ve denetiminin nasıl yapıldığı incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sanal Organizasyon, elektronik ticaret, muhasebe, denetim. ABSTRACT Nowadays, the rapid advancement of technology has caused of new organization structures in the companies. The main new organizational structures are network organizations and virtual organizations. Companies which have become increasingly globalized and interdependent started to carry out all activities of the organization ( production, marketing, finance, human resources, research and development, public relations) in a virtual environment. Increasingly used of internet, networking and commitment to each other, need for flexibility, emergence of marketable as a virtual konwledge-based products/ services, globalization of markets and resources, changing competitive conditions have become inevitable creation of virtual organizations. Especially virtual organizations which is shown in the international companies and preferred represents independent locations of teams, units and parts. Members of these teams of people who working in different countries meeting in council with tele-conferencing, talking and getting answer immediate issues with chat programs within the company, sharing knowledges by e-mail or the central databases. From a financial standpoint, they can catch the same performance decrease of costs of general by concentrating countries of low cost of staff compare to countries which has high cost of working and working conditions, In this thesis, is searched using electronic commerce in virtual organizations, how to do accounting and auditig of virtual organizations by dealing virtual organization is one of the new organizational structures.