Tig punta kaynağıyla birleştirilen az karbonlu çelik malzemelerin mekanik ve metalografik incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nurettin Boran

Danışman: SERDAR SALMAN

Özet:

Bu tez çalışmasında, özellikle TİG punta kaynağı ve sonra da karşılaştırmak açısından elektrik direnç punta kaynağı uygulamaları yapılmıştır. Tüm test numuneleri standartlara göre hazırlanmıştır. Deneylerde kullanılan TİG punta kaynak makinasının kapasitesi 300 amper olan doğru akım kaynak makinasıdır. Değişen kaynak parametreleri amper ve kaynak zamanıdır. TİG punta kaynak amperinin ve kaynak zamanının arttırılmasıyla, deney numunelerinin mekanik özellikleri ve mikro yapıları değişir. Bu çalışmada, farklı çekme deneyleri (çapraz çekme deneyi ve çekme-kesme deneyi) ve sertlik ölçümleri uygulanmıştır. Ana metal ve kaynak bölgesinin mikroyapı incelemesi mekanik sonuçlarla beraber değerlendirilmiştir. Sonuçta, TİG punta kaynağı elektrik direnç kaynağının yetersiz olduğu bir çok yerde kullanılabilir. SUMMARY In this thesis study, especially TIG spot welding and then electric resistance spot welding (for comparation) applications have been done. All test specimen are prepared according to test standarts. In used the tests, TIG spot welding machine capacity has 300 ampere was direct current welding machine. The changing welding parameters were ampere and welding time. Increasing TIG spot welding ampere and welding time, the test specimen mechanical properties and microstrueture changed. In this study, different tensile tests (transuerse tensile test and tensile-cut off test) and hardness test were applied. Microstructural examination of base metal and welding zone were evaluaded with mechanical results. Finally, TIG spot welding is used instead of electric resistance spot welding which is insufficient for a lot of applications.