Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Enflasyon Ortamında Muhasebe Uygulaması Açısından Yenileme Fonu Amortisman Gideri Mahsup İlişkisi

Yönetim Bilimleri Dergisi-İnternational Jurnal of Managemet and Administration, vol.3, no.5, pp.142-148, 2019 (Other Refereed National Journals)

Çok Uluslu Şirketlerin Gelir ve Kazançlarının Kavranmasında Uygulanan Düzenlemelere Toplu Bir Bakış

Tekirdeğ S.M.M.M. Odası Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, 2013 (Other Refereed National Journals)

Turizm Sektöründe Faliyet Gösteren Yeme İçme İşletmelerinde Özellikli Bir Kısım İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

Tekirdağ SMMO Yorum Dergisi, vol.2, no.3, pp.31-40, 2009 (Other Refereed National Journals)

Döner Sermaye İşletmelerinde Ayniyat Muhasebesi ve Nakit Muhasebenin Birleştirilmesi

Muhasebe Finansman Dergisi, no.9, pp.51-62, 1998 (Other Refereed National Journals)