Education Information

Education Information

 • 1993 - 1998 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 1989 - 1991 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Muhasebe-Finansman Bilim Dalı (İngilizce), Turkey

 • 1977 - 1981 Undergraduate

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Türk siyasi partilerinde hesap işleri (muhasebe) düzeni

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1991 Postgraduate

  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üyesi Aracı Kurumlarında Muhasebe Organizasyonu ve Uygulama ile İlgili Bir Örneği

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman Bilim Dalı (İngilizce)