Education Information

Education Information

 • 1999 - 2007 Doctorate

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Dr), Turkey

 • 1987 - 1992 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

 • 1980 - 1986 Undergraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Pratisyen hekimlerin alkol sorunları olan hastalara yaklaşımlarının geliştirilmesi: randomize kontrollü eğitim çalışması

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Dr)

 • 1992 Expertise In Medicine

  Borderline" kişilik organizasyonunda obje ilişkilerinin nevrotik kişilik organizasyonu ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi

  Istanbul University

Foreign Languages

 • C1 Advanced English