Education Information

Education Information

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Marmara University, Faculty of Economics, Labor Economics and Industrial Relations, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Postgraduate

  Örgüt içi iletişimin çalışan motivasyonuna etkisi

  Marmara University, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü