Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve Geçiş Ekonomilerine Yönelik Yeni Bir Regülasyon Anlayışı

INTERNATIONAL CONFERENCES ON EURASIAN ECONOMIES, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017

PROBLEMS OF PRIVATISATION AND REGULATION IN TRANSITION ECONOMIES

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, ÜSKÜP, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.166-172

AN EVALUATION OF THE TURKISH PORT SECTOR REGULATORY FRAMEWORK IN RESPECT OF ACCESSION TO THE EU

Law and Economics Conference Bilkent-Ankara/Turkey , Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2014

The Challenges and Opportunities for Turkey s Port Sector

International Conference:Education, Science, Economics and Technologies in the Global World, Burgas, Bulgaria, 12 - 14 September 2008

The Effects of Financial Globalization in Turkey

International Conference: Education, Science, Economics and Technologies in the Global World, Burgas, Bulgaria, 12 - 14 September 2008, vol.4, pp.117-125

Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Küreselleşmesi ve Türkiye

6.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi-26-28 Aralık, Knowledge, Economy& Management, 26 - 28 December 2007

Türk ICT Sektörünün Küreselleşmesine İlişkin Ampirik Bir Analiz 2000 2007

Küreselleşme Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, 28 - 30 March 2008

Elektrik Elektronik Sanayinin 1990 Sonrası Analizi

Küreselleşme ve AB Süreçlerinin Ülke Sanayii ve Mühendislerine Etkileri TMMOB Sanayi Kongresi 2003, Ankara, Turkey, 19 - 20 December 2003

Books & Book Chapters

6. Bölüm AKILLI ŞEHİRLER VE YAŞAM KALİTESİ

in: Multidisipliner Bakış Açısı ile KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ, Prof. Dr. Selay Giray Yakut ve Dr. Öğr. Üyesi Sezgi Giray Küçük, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.79-98, 2022

Problems of Privatisation and Regulation in Transition Economies

in: Eurasian Economies in Transition, Aysen Hic Gencer, İlyas Sözenand Selahattin Sari, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Oxford, pp.325-338, 2017

New Regulatory Perspectives for a Developing Country:The Case of Turkey

in: Reseach on Business, Hasan Arslan/Mehmet Ali Içbay/Rasim Yılmaz/Günther Löschnigg, Editor, PETER LANG, Frankfurt, pp.291-300, 2016