Education Information

Education Information

 • 1994 - 2001 Doctorate

  Marmara University, Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Yapı-davranış-performans paradigması çerçevesinde reklamın piyasa yapısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve eleştiriler

  Marmara Üniversitesi

 • 1994 Postgraduate

  Gümrük Birliği teorisi ve Türkiye üzerine bir inceleme

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English