Education Information

Education Information

 • 1994 - 2001 Doctorate

  Marmara University, Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Economics, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Economics, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Yapı-davranış-performans paradigması çerçevesinde reklamın piyasa yapısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve eleştiriler

  Marmara Üniversitesi

 • 1994 Postgraduate

  Gümrük Birliği teorisi ve Türkiye üzerine bir inceleme

  Marmara Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Department of Economics

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English