Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - 2017 Lecturer PhD

  Marmara University, Faculty Of Sport Sciences, Sport Coaching

 • 2013 - 2017 Assistant Professor

  Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 • 2002 - 2013 Lecturer PhD

  Akdeniz University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 • 1998 - 2002 Research Assistant

  Akdeniz University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü

Managerial Experience

 • 2016 - 2017 Vice Dean

  İstanbul Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

 • 2014 - 2016 Vice Dean

  Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Courses

 • Undergraduate Ritim Eğitimi ve Dans

 • Postgraduate Fiziksel Aktivite ve Beslenme

 • Postgraduate Kinantropometri

 • Undergraduate Step Aerobic

 • Undergraduate Fitnes Liderliği

 • Undergraduate Fiziksel Uygunluk

 • Postgraduate Fizyolojik Performans ve Değerlendirilmesi

 • Undergraduate Artistic Gymnastic

 • Undergraduate General Gymnastic

 • Postgraduate Fiziksel Aktivite ve Değerlendirilmesi

 • Undergraduate Sportif Performansın Ölçümü ve Değerlendirilmesi