Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Markaların Sosyal Medyada Oluşan Sinik Tutuma Yönelik Yaklaşımları

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.115-128, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Tüketicilerin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.142-157, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RASYONEL FAYDANIN SAĞLADIĞI DUYGUSAL TATMİN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, cilt.12, ss.914-939, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişen Kadın Rollerinin Kadınlara Yönelik Yapılan Reklamlara Yansıması

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.6, ss.845-862, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Rasyonel Faydanın Sağladığı Duygusal Tatmin

Selçuk İletişim, cilt.12, ss.914-939, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM (EWOM) KANALI OLARAK YOUTUBE VLOGGERLARIN SATIN ALMA NİYETİ OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.9, ss.231-254, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicinin Demografik Özellikleri Bağlamında Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Marka Tutumundaki Rolü

Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, ss.177-203, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gösterişsiz Tüketim Kavramı Bağlamında Tüketici Algısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları, cilt.4, ss.1-18, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HEDONİZM BAĞLAMINDA TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN YARATTIĞI DUYGUSAL TATMİN

5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), 11 - 14 Temmuz 2019, ss.393-414

Hedonizm Bağlamında Teknolojik ÜrünlerinYarattığı Duygusal Tatmin

4. Uluslararası Bilimsel AraĢtırmalar Kongresi(UBAK), Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019

Değişen Güzellik Kavramının Reklamlara Yansıması

International Management and Social Science Symposium, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2018, ss.22-31

Using Of Homosexual Image In Ads: Canada And Turkey Samples

14. International Symposium Communication In The Millennium, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.555-572

Kitap & Kitap Bölümleri

Reklam Yönetimi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2018