Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Erişkin kanser hastalarının aile bakım vericilerinin bakım verme yükü ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.457-467, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Acil hemşireliğinin dünü bugünü ve geleceği

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, pp.22-24, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cerrahi Ekibin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’ne İlişkin Tutum ve Görüşleri

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3 - 06 October 2019

Cerrahi duman: Ameliyathane çalışanlarına etkileri ve alınan önlemlerin incelenmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

Ameliyathanede ekip çalışması: hekim ve hemşirelerin tutumları.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 February 2019, pp.311-312

Cerrahi hastaların hemşirelik bakım kalitesi algısı: bakımdan memnuniyet ilişkisi.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 February 2019, pp.334-335

Teamwork in Operating Room: Attitudes of Physicians and Nurses

ULUSLARARASI CERRAHİ AMELİYATHANE, STERİLİZASYON VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 February 2019

Cerrahi Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Algısı: Bakımdan Memnuniyet İle İlişkisi’

ULUSLARARASI CERRAHİ AMELİYATHANE, STERİLİZASYON VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 February 2019

TÜRKİYE’DE GÜNCEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

VII. ULUSAL HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.17-23

Perceptions of Patient Safety Culture in Surgical Nurses’xx Introduction and Purpose

8th Congress EORNA The Colossus of Perioperative Nursing, Rhode-Island, United States Of America, 4 - 07 May 2017

Burnout in operating room nurses and the effect of perceived social support

8th congress EORNA the colossus of perioperative nursing, Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.417

Perception of patient safety culture in surgical nurses’

8th EORNA Congress The Colossus of Perioprative Nursing, Rodos, Greece, 4 - 07 May 2017, pp.46-54

The perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey

5th International Conference on Violence in the Health sector, Dablin, Ireland, 26 - 28 October 2016

The perception of people admitting to health centers about violence against healthcare staff

5the International Conference on Violence in the Health Sector, DABLİN, Ireland, 26 - 28 October 2016

The perception of people admitted to health centers about violence against healthcare staff

5th International Conference on Violence in the Health Sector, Dablin, Ireland, 26 - 28 October 2016

Perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey

5th International Conference on Violence in the Health Sector, DABLİN, Ireland, 26 - 28 October 2016

Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerde tükenmişlik

15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Kanser hastalarında bakım vericilerin bakım verme yükleri

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı, s.29, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015

Yaşlı Bireylerde Ağrı ve Yönetimi

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Geriatri Hemşireliği Seminerleri, Turkey, 08 December 2014

Acil birimlerde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyi

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014, pp.70

Meme kanser cerrahisi komplikasyon yönetiminde psikolojik destek.

Meme Hemşireliği Sertifikasyon Programı, Turkey, 28 October 2013

Travmalı hastanın Acil Ünitesine kabulü ve izlemi

9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2013

Travmalı Hastanın Bakımında Güncel Sıvı Tedavisi

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi “Uluslararası Katılımlı”, Turkey, 27 - 29 September 2012

Organ nakli gerçekleştirilen hastanın taburculuk sonrası evde bakımı

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi “Uluslararası Katılımlı”, Turkey, 27 - 29 September 2012

Evrensel Bir Bakım Sorunu: Basınç Yarası

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi “Uluslararası Katılımlı”, Turkey, 27 - 29 September 2012

Gelecekte Acil Tıp Hemşireliğinden Beklentiler

Acil Sağlık Hizmetlerinin Dünü Bugünü Geleceği Sempozyumu, Turkey, 10 - 12 December 2011

Ölümsüzlük Mantarı: Reishi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilere Bakış Sempozyumu, Turkey, 09 December 2011

Ameliyat olacak/olan hasta yakınlarının anksiyete düzeyleri ve stresle başa çıkma tutumları.

10 Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Bildiri Kitabı, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.350

Klinik ortamı tehdit eden en yaygın risklerden biri: Şiddet

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22 - 24 April 2011

Cerrahi Olgularda Hastane İçi Nakil

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Turkey, 26 - 29 May 2010

Resüsitasyon Sonrası Bakım İlkeleri

VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2007

Books & Book Chapters

Kemikiçi Kateterizasyon

in: Yüksekokullar İçin İlk Yardım, Berrak Ç. Yeğen, Editor, Yüce Yayım, İstanbul, pp.97-104, 2018

Acil Müdahalede Kullanılan Temel İlaçlar

in: Yüksekokullar için İlk Yardım, Berrak Ç. Yeğen, Editor, Yüce Yayım, İstanbul, pp.178-193, 2018

Hastanın Değerlendirilmesi (Nazogastrik sonda uygulaması, üriner kateter uygulaması)

in: Yüksekokullar İçin İlkyardım, Berrak Ç. Yeğen, Editor, Yüce Reklam/Yayım/Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.114-129, 2018

The perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey.

in: Violence in the Health Sector, : I Needham, K McKenna, O Frank, N Oud. , Editor, Kavanah, Amsterdam, pp.81-85, 2016

Perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey.

in: Violence in the Health Sector, Ian Needham, Kevin McKenna, Odile Frank, Nico Oud, Editor, KAVANAH, Dublin, pp.81-84, 2016

The perception of people admitting to health centers about violence against healthcare staff.

in: Violence in the Health Sector, Ian Needham, Kevin McKenna, Odile Frank, Nico Oud, Editor, KAVANAH, Dublin, pp.89-93, 2016

The perception of people admitted to health centers about violence against healthcare staff.

in: Violence in the Health Sector, I Needham, K McKenna, O Frank, N Oud. , Editor, Kavanah, Amsterdam, pp.89-93, 2016

Toraks travması

in: Hemşire Tekniker Ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve resüsitasyon Kursu Kitabı, Deniz Şelimen, Ayhan Özşahin, Aysel Gürkan, Korhan Taviloğlu, Editor, Kuban Matbaacılık yayıncılık, Ankara, pp.89-99, 2008

Omurga ve Omurilik Travmaları

in: Hemşire Tekniker Ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve resüsitasyon Kursu Kitabı, Deniz şelimen, Ayhan Özşahin, Aysel Gürkan, Korhan Taviloğlu, Editor, Kuban Matbaacılık yayıncılık, Ankara, pp.121-135, 2008