ANALYSE OF UNDERGRADUATE STUDENTS’ SATISFACTION FOR PRODUCTION MANAGEMENT COURSE IN BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT


Yılmaz E. , Bilgin E.

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, vol.1, pp.1257-1262

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1257-1262

Abstract

Universities have the duty of transferring the present knowledge as well as searching new ones. The quality of education affects the success of graduates in practice but also the enthusiasm of present students for participation to lessons, learning and developing themselves. We as academicians should spend our energy and work to reach the students, update the contents and methods of our lessons according to students’ expectations and requests as well as research new knowledge.

The aim of this study is defining the satisfaction level of undergraduate students about Production Management course in business administration department in public universities in İstanbul. The population of the study is undergraduate students in business administration departments in public universities in İstanbul. The research method is to survey by reaching the whole population and to evaluate the results about their satisfaction level and other characteristics.  

ÖZET

Üniversiteler bilgiyi yaratma görevinin yanında, mevcut bilgileri öğrencilere aktarma görevi de olan kurumlardır. Eğitimin kalitesi, bu üniversitelerden mezun olan öğrencilerin alanlarındaki başarısını etkilediği kadar, eğitimi devam eden öğrencilerin de derslere katılım, öğrenme ve kendini geliştirme şevkini etkileyen bir unsurdur. Akademisyenler olarak yeni bilgilere ulaşmaktaki enerji ve çabamızı öğrencilere ulaşmakta ve onların istek ve beklentilerini de dikkate alarak eğitim yöntem ve içeriğimizi güncelleme konusunda da göstermeliyiz.

Bu çalışmanın amacı İstanbul’daki devlet üniversitelerinde İşletme Bölümü lisans öğrencilerinin Üretim Yönetimi derslerine ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın anakütlesi, İstanbul’daki devlet üniversitelerinde İşletme Bölümü lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma yöntemi olarak saha çalışmasından yararlanılacak ve anakütlenin tamamına gidilerek yapılacak anket ile öğrencilerin memnuniyet ve diğer özelliklerine ilişkin veriler toplanarak değerlendirilecektir.