Matur Oosit Morfoloji Anomalilerinşn Bologna Kritelerine göre Kötü Yanıtlı İnfertil Kadın Grubunda Fertilizasyon Oranı Üzerine Etkisi


Bozdağ H., AKDENİZ E. , Devranoğlu B., Haksever M., Bilgiç B. E. , Kutlu T.

35. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye