Risikomanagement in Lieferketten – Supply-Chain-Risikomanagement,


Creative Commons License

Ceritoğlu A. B.

in: Şirketlerde Risk Yönetimiş - Almanya, Avusturya ve Türkiye arasında Kültürlerarası Bir Bakış Österreich und der Türkei, Schöning,S.,Sümer Göğüş,E.H.,Pernsteiner,H., Editor, Springer-Verlag , Wiesbaden, pp.269-295, 2017

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Springer-Verlag
  • City: Wiesbaden
  • Page Numbers: pp.269-295
  • Editors: Schöning,S.,Sümer Göğüş,E.H.,Pernsteiner,H., Editor

Abstract

Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi – Supply-Chain Risk Yönetimi

 

Günümüzde küresel pazarlarda  yoğun ulusal ve uluslararası rekabet ve bilgi teknolojisindeki ilerlemeler nedeniyle hüküm süren sert piyasa koşulları şirketleri bu piyasa şartlarındaki değişikliklere uyum sağlamada büyük zorluklarla karşı karşıya getirmektedir. Bu yoğun rekabet koşulları altında, piyasada güçlü ve kalıcı bir rekabet avantajı yaratmak çok önemlidir. Ürün veya hizmetler, hedef pazarlarda doğru zamanda, doğru yerde, istenilen kalitede ve makul bir fiyata sunulmalıdır. Bu, şirketin mevcut değer zincirindeki (tedarik zinciri) tüm ortak şirketlerin (tedarik edilen girdi tedarikçileri, lojistik şirketleri, ticaret şirketleri vb.) sorunsuz ve etkili bir şekilde yönetilmesini gerektirir.

Tedarikçilerin önemi zaman içinde artmıştır ve tedarik zincirini bozabilecek ve yaralayabilecek sorunlar günümüzün rekabetçi ortamında şirketler için kritik bir rol oynamaktadır. Çünkü tedarik zincirinin herhangi bir noktasında küçük bir hatanın ortaya çıkması, zincirdeki tüm ortak şirketlerin başarısını olumsuz etkileyebilir. Talep ve arz tarafında bu tür ilgili sorun veya belirsizlikler ile başa çıkabilmek için, tedarik zincirleri bağlamında risk faktörlerinin tanımlanması ve yönetimi bir yönetim görevi olarak büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, bu makalenin amacı tedarik zincirindeki risk yönetimini teorik olarak ele almak  ve değişen çevre koşulları ve yasal düzenlemeler nedeniyle uygulayıcılar ve bilim adamları arasında son yıllarda artan önemini vurgulamaktır. Bu amaçla, öncelikle tedarik zinciri yönetimi ve risk anlayışı tanımlanmaktadır.  Daha sonra tedarik zincirinde ortaya çıkabilecek risk türleri tanımlanmış ve son olarak da, sürdürülebilir kurumsal gelişmenin sağlanması için büyük önem taşıyan bu risk türleri ile ilgili risk yönetimi süreci tartışılmaktadır.