Inflammatory Fibrous Hyperplasia Treatment: A Case Report.


Yıldırım H. S. , Güler C., Soluk Tekkeşin M.

Internatıonal Gevher Nesibe Health Sciences Conference-VI, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.212-213

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.212-213

Abstract

İLTİHAPSAL FİBRÖZ HİPERPLAZİ TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU INFLAMMATORY FIBROUS HYPERPLASIA TREATMENT: A CASE REPORT Canan Güler1 , Hatice Selin Yıldırım1 , Merva Soluk Tekkeşin2 1Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Orkid numarası:0000-0002-8387-0479 1Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Orkid numarası:0000-0001-5650-3170 2 İstabul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tümör Patolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Orkid numarası: 0000-0002-7178-3335 ÖZET Giriş: İltihapsal fibröz hiperplazi, kronik irritasyona bağlı iltihapsal reaksiyon nedeniyle oluşan bağ dokusunun artışı ile karakterize büyümeye sebep olurlar. Hazırlayıcı faktörler; diştaşları, kole çürükleri ve uygun olmayan protezlerdir. Koyu kırmızıdan pembeye kadar değişen renkte, oval ya da yuvarlak şekilde, saplı klinik görüntüye sahip olabilirler. Kızarıklık ve dişeti kanaması görülmekle birlikte ağrıya sebep olmazlar. Bu olgu raporunda, iltihapsal fibröz hiperplazinin multidisipliner tedavi yaklaşımı sunulmuştur Olgu: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Kliniği’ne kanama ve dişeti büyümesi şikayeti ile başvuran 41 yaşındaki sistemik olarak sağlıklı hastada yapılan intraoral muayene sonucunda sol alt çene lateral-kanin ve 1. Premolar dişlerin vestibüler bölgesinde pembe-kırmızı renkte, kanamaya eğilimli, yumuşak kıvamlı, saplı geniş tabanlı dişeti büyümesi tespit edildi. Hastanın radyografik muayenesinde ilgili dişler çevresinde kemik kaybı gözlemlenmedi. Hastaya ağız hijyen eğitimi, diş temizliği ve kök yüzey düzleştirmesini kapsayan başlangıç periodontal tedavi (BPT) 4 seans uygulandı. BPT sonrası küçülen büyüme konvansiyonel yöntemle sağlıklı doku içerecek şekilde eksize edildi. Bölge kürete edildi, düzensiz kemik alanlarına osteoplasti uygulandı. Büyümenin eksize edildiği bölgeye sol üst damak bölgesinden alınan dişeti grefti yerleştirildi. 5.0 rezorbe olabilen dikiş ile süture edildi. 10 gün sonra dikişler alındı. Biyopsi örneği histopatolojik olarak incelendi. Periodontal cerrahi ile eksize edilen 1.2x0.5x0.4 cm ölçülerindeki doku parçasının histopatolojik incelemesinde iltihapsal fibröz hiperplazi teşhisi koyuldu. Hastanın 3. ay kontrolünde kanin ve 1.premolar bölgesindeki dişetinde oral hijyen yetersizliğine bağlı olduğu düşünülen kızarıklık tespit edildi. Hastaya tekrar BPT uygulandı ve oral hijyen eğitimi verildi. 2 hafta sonra tekrar kontrole çağırılan hastada kanin bölgesinde bulunan dişetindeki kızarıklığın devam ettiği belirlendi. Kanin bölgesine lazer dezenfeksiyon işlemi uygulandı ve hasta 2 hafta sonra kontrole çağrıldı. Operasyondan 9 ay sonra yapılan kontrolde herhangi bir rekürrens gözlenmedi. Sonuç: Bu olgu sunumunda, BPT’yi takiben gerçekleştirilen kemik cerrahisi ve serbest dişeti grefti uygulamasıyla iltihapsal fibröz hiperplazinin 9 ay takipli başarılı tedavisi gösterilmiştir. Anahtar kelimeler: Cerrahi işlem, dişeti büyümesi, doku grefti ABSTRACT Aim: Inflammatory hyperplasia causes growth characterized by increase in gingiva. They may be dark red to pink color, oval or round shape. This enlargement is painless. In this case report, treatment approach of inflammatory fibrous hyperplasia is presented. Case: As a result of the intraoral examination performed in systemically healthy 41-year-old patient who applied to Marmara University Faculty of Dentistry Department of Periodontology with complaints of bleeding and gingival enlargement. The left lower jaw lateral-canine and 1st premolar teeth were pink-red color, bleeding, soft consistent, broad-based gingival enlargement was detecte. No bone loss was observed in the radiographic examination. 4 sessions of initial periodontal therapy (IPT) including oral hygiene training, scaling and root planing was performed. After IPT gingival enlargement was excised with healthy tissue by conventional method. The area was curetted, osteoplasty was applied. Free gingival graft taken from the left upper palate was placed and sutured with 5.0 sutures. Sutures were removed after 10 days. The diagnosis of inflammatory fibrous hyperplasia was made in the histopathological examination of the tissue piece of 1.2x0.5x0.4 cm. At the 3rd month, an erythema, thought to be due to insufficient oral hygiene, was detected in the same region. IPT and oral hygiene training were applied again. Two weeks after, the erythema was observed in the canine area. Laser disinfection was applied to this area and the patient was called for control. No recurrence was observed in the control performed 9 months after the operation. Conclusion: In this case report, successful treatment of inflammatory fibrous hyperplasia with 9 months of follow-up was shown with bone surgery and free gingival graft procedure performed following IPT. Key words: Gingival overgrowth, Surgery procedure, tissue graft