Popüler Kültür ve Siyaset Etkileşimi


Creative Commons License

Algül F.

Medya Eleştirileri 2009-Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi, Akbulut T. N.,Bilgili C., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.287-359, 2009

  • Basım Tarihi: 2009
  • Yayınevi: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.287-359
  • Editörler: Akbulut T. N.,Bilgili C., Editör

Özet

Medya içeriklerinde siyasetin, popüler ve magazinel öğelerinin bilinçli/bilinçsiz ön plana çıkarılması, içeriğe eğlence unsurlarının katılması, siyasete dair bilgilerin eğlence amaçlı kullanılması, kimi zaman eğlence ve siyasal bilginin birlikte sunulmasına yol açan önemli etmenlerden biri, toplumsal alandaki değişim ve dönüşümlerdir. Günümüz toplumu; postmodern toplum, bilgi toplumu, medya toplumu, gösteri toplumu, yaşantı toplumu gibi değişik kavramlarla nitelendirilmektedir. Küreselleşmenin etkisi altındaki günümüz koşullarında toplumsal değişim ve dönüşümleri hazırlayan ve tetikleyen etmenler arasında iletişim, ekonomi, bilişim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler gösterilebilir. Dünyada, özellikle 1980’ li yılların sonlarında finansal piyasalardaki sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle ortaya çıkan küreselleşme olgusu uluslararası ticaret hacminin artması, hızlanması, yaygınlaşması; yeni yatırım araçlarının devreye girmesi ve hız kazanan teknolojik gelişmeler ile birlikte giderek artarak ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanları da etkisi altına almıştır.