Kelime Sonunda Ünsüz Türemesi


Creative Commons License

Koç Giannopoulos A.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.28, ss.47-67, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.47-67

Özet

Bir kelimenin aslında bulunmayan bir sesin ortaya çıkmasına ses türemesi denir. Ses türemesi ön ses türemesi, iç ses türemesi ve son ses türemesi olmak üzere üç çeşittir. Son ses türemesi,kelimenin aslında bulunmayan bir ünlü veya ünsüzün kelime sonunda türemesidir. Bu hadise daha çok ağızlarda görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye Türkçesi, Türkiye Türkçesi Ağızları ve Çağdaş Türk Lehçelerinde kelime sonunda ünsüz türemesi bahsi örnekleriyle ele alınacaktır.

Anaptyxis is the appearance of a sound that is not found in the original structure of the word. There are three types of anaptyxis: prothesis, epenthesis and epithesis. Epithesis is reproduction of a vowel or consonant at the end of a word which is not found in the original

structure of it. This is rather common in the dialects. In this study will be handled the consonantal reproduction in the word-final position with the examples in Turkey Turkish, Dialects of Turkey Turkish and Contemporary Turkish Dialects.