Turkey's election campaigns and social media: The analysis of Mustafa Sarıgül’s social media campaigns, the Istanbul Metropolitan Municipality mayor candidate of CHP during 2014 local elections


Akay R. A.

Digital Communication Impact International Academic Conference, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.131-148

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.131-148

Abstract

In recent years, political parties and leaders, promising to perform their

electorate to defend their ideas and to persuade began to benefit quite a lot from

political communication activities. With the development of Internet in our

lives, social media has become a common and important medium. And social media,

as it is for many areas is also important for political communication has

been used as a means of mass communication.

This study, Turkey on 30 March 2014 local elections, the CHP's Istanbul

Metropolitan Municipality Mayor Mustafa Sarıgül candidate's election campaign

covers the analysis of the social media activity. Analysis of the selection

discussed in the last one month to cover the candidate's Facebook, Twitter,

YouTube and is made by examining Instagram account.

Keywords: Political Communication, Election Campaigns, Social Media

Son yıllarda siyasi partiler ve liderler, seçmen kitlelerini savundukları fikir

ve gerçekleştirecekleri vaadler konusunda ikna etmek için siyasal iletişim faaliyetlerinden

oldukça fazla yararlanmaya başlamışlardır. İnternetin hayatımıza

girişi ve gelişimiyle birlikte sosyal medya yaygın ve önemli bir mecra haline

gelmiştir. Ve sosyal medya, birçok alan için olduğu gibi siyasal iletişim için de

önemli bir kitle iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bu çalışma, Türkiye’de 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde CHP’nin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül’ün seçim kampanyasındaki

sosyal medya faaliyetlerinin analizini kapsamaktadır. Analiz, seçimin

son 1 ayını kapsayacak şekilde ele alınarak adayın Facebook, Twitter, YouTube

ve Instagram hesapları incelenerek yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Seçim Kampanyaları, Soysal Medya