Peyami Safa'nın Romanlarında İdealist Gençler ve Ortak Özellikleri


Kartal S. G.

Erdem, ss.111-124, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Erdem
  • Sayfa Sayıları: ss.111-124

Özet

Peyami Safa, bir fikir adamı olarak edebî eserlerinde ve fikir yazılarında gençlik ve gençlik meselelerine önemle değinmiştir.  Ayrıca romanlarında genç şahıslara mühim bir yer vermiş ve çoğu romanında devrinin umumî atmosferine bağlı olarak olumlu ve olumsuz özellikler yüklediği genç şahısları kıyaslamıştır. Peyami Safa imzalı romanlarla sınırladığımız çalışmamızda olumlanan bazı genç roman şahıslarının fikirleri, eylemleri, yaşam biçimleri ve amaçları bakımından idealist olduklarını söylemek mümkündür. İdealist olarak nitelendirdiğimiz roman şahısları tek tek incelenmiş; bu şahısların eğitimleri, yetişme şartları, aile yapıları, kişisel özellikleri, inandıkları değerler, amaçları ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar bakımından ekonomik, sosyal ve kültürel dünyalarında ortak ve benzer noktalara sahip oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Peyami Safa, roman, gençlik, idealist. 

Peyami Safa emphasized the youth and problems of youth in both his literary works and intellectual works with the observation power of his artistic and intellectual identity. In addition he included young individuals in his novels and compared young people with positive and negative characteristics in relation with the public atmosphere during that time. It is possible to say that in terms of their ideas, actions, life styles and goals some young individuals affirmed in our work limited with novels by Peyami Safa are idealist individuals. The novel characters described as idealists have been analysed one by one and it is determined that these characters have common and similar points in terms of their education, growing up conditions, family structures, characteristic features, values and problems they encounter in social life.

Key Words: Peyami Safa, novel, youths, idealist.