Karaman İl Merkezinde Bir Gıda Sektöründe Çalışanların AIDS Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Demirgöz Bal M. , Şahiner N. C. , Cingil D., Aksuoğlu A.

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.1-11, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-11

Özet

WHO 2006 verilerine göre; HIV ile yaşayan 38,6 milyon insanın 4,1 milyonu 2005
yılında HIV ile enfekte olmuştur. 2005 yılına kadar 2,8 milyon insan AİDS nedeniyle yaşamını
yitirmiştir. HIV/AİDS gittikçe artan bir öneme sahiptir.
Gıda sanayisinde önemli bir yeri olan Karaman ilinde nüfusun büyük çoğunluğu bu
sektörde çalışmaktadır. HIV/AİDS enfeksiyonu hakkında gıda sektöründe çalışan ve özellikle
yönetici konumundaki kişilerin bilgi durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Yönetici
konumundaki insanların bilgi durumu toplumun bilgi durumu hakkında fikir vermesi açısından
önemlidir. Ayrıca, bilgi açığı durumunda yönetici insanlarla iletişime geçilerek açığın
kapatılması planlanmaktadır. Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Karaman il merkezinde
araştırmanın yapılmasını kabul eden bir gıda fabrikasında gerçekleştirildi. Fabrikada çalışan
idari personelin tümüne (n=60) Mayıs 2006 tarihinde araştırmacılar tarafından hazırlanan
soru formları uygulandı. Araştırmaya katılan kişilerin % 71,7’si erkek, %59,7’si üniversite
mezunu, %75’i evli, ve %98,1’i haftada 40 saat ve üzerinde çalışmaktadır. Çalışmaya katılan
tüm personelin sosyal güvencesi bulunmaktadır. AIDS konusunda %65,3’ü kitle iletişim
araçlarından, %10,8’i sağlık personelinden bilgi almıştır. Katılımcıların bilgi puan
ortalamaları 15,35 ± 4.07’dir. Katılımcıların %99,9’u başkasından alınan kan ile HIV/AİDS
bulaşabileceği sorusuna doğru yanıt; %75,8’i sivrisinek ve böcek ısırması ile HIV/AİDS
bulaşabileceğini belirterek yanlış yanıt vermişlerdir. Katılımcıların % 41,7’si, cinsel birliktelik
kurdukları kişinin HIV/AİDS olup olmadığını öğrenmek için ne yaparsınız sorusuna yanıt
vermişken, %59,3’ü düşüncesini belirtmemiştir. Bu soruyu yanıtlayanların %98,3’ü test
yaptırırım derken; %12,3’ü hastalık belirtilerinin gözlenmesi gerektiğini ve sağlık raporu
istenebileceğini belirtmiştir. Katılımcıların % 1,7’si prezervatif kullanarak korunabileceklerini
ifade etmiştir. Üniversite mezunu olanların diğer mezunlara göre AIDS konusunda bilgi
puanları istatistiksel olarak farklı ve anlamlıdır. Medya kuruluşları AIDS ile ilgili programları
daha fazla yayınlamalıdır. Karaman’da halkın AIDS/HIV konusunda eğitimi için gıda sektörleri
başta olmak üzere tüm fabrika ve işyerlerine hizmet içi eğitim programlarının uygulanması
önerilmektedir