Representation of Violence on the Media and Its Impact on Perception of State and Power: A Sociological Analysis


Creative Commons License

Uluç Küçükcan Ö.

CUDES 2019 10. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2019, pp.218

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.218

Abstract

Bu bildiri, şiddet içerikli eylemler ve suç konularını içeren televizyon programlarının, izleyicilerin adalet sistemi ve ceza politikalarına ilişkin düşünceleri üzerinde yarattığı etkiyi ve güvenlik ihtiyacına yönelik uygulamaların otoriter devlet politikalarına dönüşebilme potansiyelini inceleyecektir. Sıradan vatandaş, medya araçları ve televizyon yayınlarının amacının, -haber programları, belgeseller, kurgu reality showlar ile- bilgi aktarımında bulunmak veya -dizi, yarışma programları, gündüz kuşağı kadın programlarıyla- eğlendirmek olduğunu ifade edebilmektedir. Ancak bu yaklaşım, medya araçlarının yalnızca görünür işlevine dair bir açıklama yapmaktadır. Çünkü medyanın gücü, etki alanları ve etkileri üzerine yapılan araştırmalar, yayın içeriklerinin, söylem dilinin ve aktarılan mesajların, kültürel, siyasal ve ideolojik yapıyı değiştirecek düzeyde derin etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Şiddet içerikli eylemler ve suç vakalarına ilişkin paylaşılan hikayeler, halkın suça ilişkin tutumları üzerinde, mağduriyet korkusu/suça maruz kalma duygusu üzerinde ve ayrıca devlet kurumlarının suç ve şiddetle mücadele ve cezalandırma politikalarına dair oluşan algılar üzerinde etkilidir. Öte yandan toplumun mevcut adalet sistemine ilişkin tutumları ve algıları ve hatta devletin şiddet ve suçla mücadele politikaları, aynı zamanda hem genel olarak suç ve şiddet içerikli eylemlerin/durumların yaygınlığına dair, hem de toplumun kültüre, siyasi, ideolojik ve ekonomik yapısına dair kanaatini ve hatta endişelerini yansıtmaktadır. Devletin takip ve denetlemeye dayalı kontrol mekanizmaları, meşruiyetini, toplumun devlet kurumlarının suç ve şiddetle mücadele ve cezalandırma politikalarına dair oluşan algısı ve güvenlik ihtiyacına bağlı olarak kazanmaktadır. Bu bildiride bireysel ve toplumsal düzeyde suç ve şiddet kavramlarına ilişkin algı ve tanımların biçimlenme süreçlerinde televizyon programlarının etkileri ele alınacaktır. Bildiri, izleyicilerin şiddet ve suç içerikli programları tercih etmelerinin nedenini, program içeriklerini nasıl yorumladıklarını, korkunun yanı sıra yaşadıkları diğer duyguların ve bu duygulara bağlı olarak geliştirdikleri tutumların adalet sistemi ve ceza politikalarını destekleme noktasında etkisini araştıracaktır. Devletin takip ve denetlemeye yönelik uygulamaları, özgürlük ve güvenlik ikilemine düşmüş bireyler ile otoriter devlet tanımlamaları bağlamında tartışılacaktır.