Arşivlerde Tanımlama Ve Üstveri: Osmanlı Dönemi Belgeleri (Yazar: Elif YILMAZ ŞENTÜRK)


Creative Commons License

Yalçınkaya B.

Arşiv Dünyası, cilt.6, sa.2, ss.210-211, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Kitap İncelemesi
  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Arşiv Dünyası
  • Sayfa Sayıları: ss.210-211

Özet

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Elif YILMAZ ŞENTÜRK’ün 2017 yılında tamamladığı “Osmanlı Belgeleri İçin Bir Üstveri Standardı Çalışması: Meşihat Arşivi Örneği” adlı doktora tezinden ürettiği bu kitap, uluslararası üstveri standartlarında belirtilen üstveri elemanlarının Osmanlı tarihi belgelerinin tanımlanması açısından uyumluluğu/uygunluğu üzerine detaylı bir araştırma içermektedir. Dijital çağda, elektronik ortamda bulunan bilgi ve belgelere erişimin hızlı ve doğru yapılabilmesi için üstveri tanımlamalarının mutlak surette ve açıkça yapılması gerekmektedir. Bu tanımlamalar, bilgi ve belgelere erişim etkinliğinin artırılmasında kritik öneme sahiptir. Kitap, bu mantıktan hareketle “Meşihat Arşivi Evrakı” ve “Meşihat Arşivi Evrakının Tanımlanması” adlarını taşıyan iki ana bölüm ile tarihi Osmanlı belgelerinin üstveri analizini detaylı bir şekilde okuyucuya sunmaktadır.