112 Ambulans ve Acil Komuta Merkezi Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği


IŞIK BARSAN Ö., ARĞA K. Y.

3rd INTERNATIONAL OCCUPATIONAL ANDENVIRONMENTAL DISEASES CONGRESS, 3 - 07 Mart 2019