Dış Kaynak Kullanım Memnuniyetini Engelleyen Sorunlar: Nitel Karşılaştırma ile Bir Analiz


Creative Commons License

Dülger Taşkın A. M. , Akgün İ.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.19, ss.119-137, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10 Konu: 19
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.119-137

Özet

Dış kaynak kullanımı, dinamik ve değişken piyasalarda şirketlerin rekabetçi kalabilmek ve müş-
teri kaybını önleyebilmek adına sıklıkla kullandıkları stratejilerden biri olmakla birlikte, yazında
dış kaynak kullanımının doğurabileceği sorunlar hakkında birçok tespit bulunmaktadır. Fakat, bu
sorunların sistematik bir çerçevede incelendiği çalışmalara pek rastlanmamaktadır. Dolayısıyla,
bu makale, Bulanık Küme Nitel Karşılaştırmalı Analiz (fsQCA) yöntemini kullanarak Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerden oluşan bir örneklem için hangi durumlarda dış kaynak
memnuniyeti sağlanabileceğine ilişkin tespitleri incelemektedir. Bulgular, operasyonel sorunlarla
karşılaşılmadığında, yanlış dış kaynak kullanım kararı verilmediğinde, sağlayıcıların karşılayamadığı beklentiler bulunmadığında ve sağlayıcılara tabi olmaktan kaynaklanan sorunlarla karşılaşılmadığında dış kaynak kullanımından memnuniyet duyulduğunu göstermektedir. Ayrıca, dış kaynak
kullanımından memnuniyet duyulabilmesi için dış kaynak kullanımından kaynaklanan işlem ve de-
ğişim maliyetlerinin, sağlayıcıların karşılayamadığı beklentilerin ve müşterilerle yaşanan problemlerin şirketler tarafından hoş görülebildiğine işaret etmektedir. Diğer taraftan, şirketlerin operasyonel problemlere tahammül edemediği ve bu sorunların dış kaynak memnuniyetini önemli ölçüde
azalttığı gözlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında, şirketlerin en fazla tetikte olması gereken sorunların
dış kaynak kullanım faaliyetlerinin uygulama basamağında oluşanlar olduğu söylenebilir. Bunlarla
beraber, bu çalışma dış kaynak problemlerini değerlendirmek için yeni bir araştırma alanı açarak
yazına katkıda bulunmaktadır.
  

Even though outsourcing is one of the strategies companies often use to remain competitive and
prevent customer loss, the literature provides ample evidence on outsourcing problems. However,
there are not many studies where these problems are examined within a systematic framework. Thus,
outsourcing satisfaction is examined for a sample of international companies operating in Turkey
using the fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) methodology. The findings suggest
that outsourcing satisfaction is achieved when operational problems are not encountered, poor
outsourcing decisions are not made, there is no disappointment with the vendor, and no problems
  are encountered due to dependence on the vendor. Also, companies can tolerate transaction costs

due to outsourcing, disappointment with the vendor and customer problems to be able to achieve
outsourcing satisfaction. Furthermore, it is observed that operational problems significantly reduce
outsourcing satisfaction. Considering these results, it can be said that the problems that companies
should be most vigilant to are those that occur in the implementation stage of outsourcing activities.
Accordingly, this study contributes to the literature by creating a new research stream for assessing
outsourcing problems.