Sosyal Medya ve İnternet Haberciliğinde Post Truth (gerçeklik Ötesi) Algısı Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Yalçınkaya B. , Aydın F., Dönmez A. H.

Basın Hayatı, sa.51, ss.42-46, 2019 (Hakemsiz Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Basın Hayatı
  • Sayfa Sayıları: ss.42-46

Özet

Post Truth sözcüğünün Türkçe kullanımında henüz üzerinde uzlaşılmış bir kavram bulunmamakla birlikte “truth” sözcüğü yerine gerçek ya da hakikat sözcükleri

kullanılmaktadır. Buradan hareketle post truth sözcüğüne; gerçeklik ötesi, gerçeklik sonrası, hakikat ötesi, sonrası karşılık olarak kullanılmaktadır.

Oxford Dictrionaries'in İngilizcenin kullanımına ilişkin verileri ortaya koyan sisteminde post-truth kelimesinin kullanımının 2016 senesinde %2000 arttığı ortaya çıkmıştır. Kelime aslında sadece yılın kelimesi değil çağın da tanımlayıcısı olmuştur.