Zehirlenmelerde akılcı ilaç kullanımı


KARAALP A.

23. ULUSAL MULTİDİSİPLİNER KLİNİK TOKSİKOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye